Diğer Sağlık Personeli

Kemalpaşa Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi olarak, alanında deneyimli sağlık personellerimiz ile “İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” te belirtilen çalışma saatlerine bağlı kalmaksızın, işyeriniz için yıllık çalışma planı oluşturuyor, kısmi zamanlı ya da tam zamanlı olarak işyerinize diğer sağlık personeli hizmeti veriyor, çalışanlarınızın sağlık gözetimlerini yapıyoruz.

 

Diğer Sağlık Personellerimizin Görevleri

1)     İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak, veri toplamak ve gerekli kayıtları tutmak.

2)     Çalışanların sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş/periyodik muayene formuna yazmak ve işyeri hekimi tarafından yapılan muayene sırasında hekime yardımcı olmak.

3)     Özel politika gerektiren grupların takip edilmesi ve gerekli sağlık muayenelerinin yaptırılmasını sağlamak.

4)     ç) İlk yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak.

5)     Çalışanların sağlık eğitiminde görev almak.

6)     İşyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarının sürekli izlenip denetlemesinde işyeri hekimiyle birlikte çalışmak.

7)     İşyeri hekimince verilecek iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili diğer görevleri yürütmek.

8)     İşyerinde görevli çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu kişilerle işbirliği yapmak.

 

Diğer Sağlık Personellerimizin Çalışma Süreleri

10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli veya tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına yılda en az 35 dakika.

Diğer işyerlerinde;

İşyeri Tehlike Sınıfı

Çalışan Başına Hizmet Süresi (Aylık)

Az Tehlikeli

6 dk.

Tehlikeli

9 dk.

Çok Tehlikeli

12 dk.

 

*       Tam süreli işyeri hekiminin görevlendirildiği işyerlerinde, diğer sağlık personeli görevlendirilmesi şartı aranmaz. Ancak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin daha etkin sunulması amacıyla bu işyerlerinde, işyeri hekiminin talebi ve işverenin uygun görmesi halinde diğer sağlık personeli görevlendirilebilir.