6331 Sayılı İş  Sağlığı ve Güvenliği Kanununun yürürlüğe girmesi ile birlikte iş sağlığı ve güvenliği konuları artarak gelişim göstermiş ve kanunun tüm işletmeleri kapsam içine alması sebebiyle artık bir zorunluluk haline gelmiştir.

İşletmeler, İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemlerini oluşturmak ve izlemekle yükümlüdürler. İşletmeler ayrıca, çalışanların sağlık ve emniyetlerini güvence altına almak için çalışma ortamındaki potansiyel tehlikeleri önlemek, çevresel riskleri minimize etmek ve kontrol altına almanın yanı sıra; tüm mevzuatlarda da belirtildiği üzere çalışanlarının eğitimini sağlamak ve farkındalık yaratmaktan sorumludurlar.

Kemalpaşa Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi olarak, işyerinizde çalışanlarınızın yasal mevzuat gereği ve güvenli çalışma kültürünün arttırılmasına yönelik, işyerinize özel eğitim programları hazırlamakta ve vermekteyiz. İşyeri eğitimlerindeki amacımız, çalışanlarınıza iş sağlığı ve güvenliği alanında bilgi, bilinç ve farkındalık yaratmaktır.

Eğitimlerimiz, slayt ve video destekli teorik anlatım şeklinde gerçekleşmektedir.Ayrıca örnek uygulamalar ile eğitime katılanların farkındalığını arttırmak öncelikli amaçlarımızdandır

Her eğitim programı öncesinde ve sonrasında yapılacak olan sınav ile eğitimin ölçme ve değerlendirmesi yapılacak, eğitim sonunda eğitim değerlendirme raporu ve katılım belgeleri sunulacaktır.